Горлівський квітнево-травневий робітничий страйк 1916 року

Євсеєнко С.А.,

завідувач кафедри соціальні дисципліни Донецької академії автомобільного транспорту,

кандидат історичних наук, доцент


Анотація

Вперше на протязі останніх 30-ти років автор намагається за допомогою великого кола джерельного матеріалу під іншим кутом зору розглянути проблему, яка є однією із найзначніших в робітничому русі Донбасу за років першої світової війни, напередодні Лютневої революції 1917 року – страйк за участю гірників та металістів Горлівки на весні 1916 року. У підсумку він приходить до висновків що відрізняються від тих, які було зроблено в радянській історіографії.

Протягом останніх років українські історики здійснили значний прорив у вивченні минулого. Намітилися найбільш перспективні дослідницькі проблеми. Разом з тим, велика кількість не менш значних тем залишилися до цієї пори не досліджена. До таких проблем відноситься і подія, яка відбулася в заштатному місті Горлівці, Бахмутського повіту, Катеринославської губернії – весняний страйк робітників 1916 року. Читать далее «Горлівський квітнево-травневий робітничий страйк 1916 року»

Стан початкової та професійної освіти на територіях Зайцівської, Залізнянської та Луганської волостей Бахмутського повіту Катеринославської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Євсеєнко С.А.,

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних дисциплін Донецької академії автомобільного транспорту


Останні роки в незалежній Україні триває пошук оптимальної моделі соціально-економічного розвитку, але все більш очевидним стає те, що її створення неможливе без звертання до минулого і це потребує багатобічного, глибокого та неупередженого вивчення фактів і процесів, що дозволить нам осмислити власний вітчизняний досвід. У сучасній історичній науці зростає увага до регіональних досліджень. Однією із її складових є вивчення соціально-економічних питань в історії окремих міст. До них можна віднести і розвиток освіти в провінційних населених пунктах українських губерній Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст., історія розвитку яких у майбутньому стане показовою. Читать далее «Стан початкової та професійної освіти на територіях Зайцівської, Залізнянської та Луганської волостей Бахмутського повіту Катеринославської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.»

«Горлівська справа» через призму хронології подій грудня 1905 року на Донбасі

С.А.Євсеєнко

(кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних дисциплін Донецької академії автомобільного транспорту)

В регіональній історії, яка зараз набирає все більшої ваги є проблеми які здаються абсолютно відомими, але це далеко не так. Вже виповнилося 100 років з дня приведення в дію смертного вироку тимчасового Одеського військово-окружного суду в м. Катеринославі над восьмима учасниками грудневих подій на Донеччині в 1905 р., причетних до справи «Про захоплення лінії Катеринінської залізниці». В грудні виповниться 105 років з часу тих подій. Цей судовий процес відомий в історіографії як «Горлівська справа». Серед страчених були: Олександр Михайлович Зубарєв – професійний революціонер, Григорій Федорович Ткаченко-Петренко – ливар (Єнакієве), Петро Лукич Бабич – слюсар (ст. Гришине), Андріан Іванович Ващаєв – слюсар (ст. Дебальцеве), Василь Петрович Григоращенко – слюсар (ст. Горлівка), Андрій Пилипович Щербаков – електрик (Єнакієве), Володимир Володимирович Шмуйлович – слюсар (ст. Гришине) та Ілля Денисович Мітусов – помічник машиніста паровоза (ст. Авдіївка). Читать далее ««Горлівська справа» через призму хронології подій грудня 1905 року на Донбасі»

Колодец, колодец, дай воды напиться!..

П.И. Жеребецкий, известный краевед Донецкого края и Горловской земли


«Колодцы и родники стали символом самых дорогих для нас вещей – отчего дома, края, где выросли, Родины. Недаром у слов «родина» и «родник» общий корень».
(В. Супруненко. Остановись у колодца).

Если бы читателям предложили назвать, скажем, пять наиболее важных с их точки зрения источников жизни людей, животных и растений, то воду непременно надо было бы поставить в один ряд с воздухом, землей, хлебом, огнем… Лишь сравнительно недавно в наш быт вошло централизованное водоснабжение, значительно потеснившее колодезное. Читать далее «Колодец, колодец, дай воды напиться!..»

В память о Великой Отечественной войне

Из книги «Памятники рассказывают», 2008 г.
Авторы: Савенко Н.О., директор музея истории города Горловка
Арусланова Н.В., научный сотрудник музея истории

Память о горловчанах, которые сражались против фашизма за свободу и независимость, запечатлена в 59 памятниках на Горловской земле, из них 25 – братские могилы. В них захоронены более 20 тысяч человек, ставшие жертвами фашизма. Кто-то удачно сравнил братские могилы и памятники в честь героев войн с родинками на земле… Сегодня, в канун 9 Мая – праздника Победы над фашистской армией предлагаем небольшое путешествие по местам, где некогда трудовые коллективы горловских предприятий установили памятники в честь погибших своих тружеников в годы Великой Отечественной войны. Они напоминают нам о трагических и героических событиях в нашей истории. Читать далее «В память о Великой Отечественной войне»

Джерельна база музею історії м. Горлівки про грудневі події 1905 року

Автор: Шевлякова Т.Ю., молодший науковий співробітник

Сучасна історична наука дозволяє по новому поглянути на комплекси матеріалів, які експонуються і зберігаються в фондах краєзнавчих і історичних музеїв. Так і музей історії м. Горлівки в останні роки переглянув свою джерельну базу у напрямку більш об’єктивного відображення тих чи інших подій.

Одну із знакових сторінок в музейному комплексі займають матеріали грудневих подій 1905 року. Читать далее «Джерельна база музею історії м. Горлівки про грудневі події 1905 року»

Пізнання історії завдяки сімейним хронікам

Автор: Н.О. Савенко, директор музею

Нові соціокультурні умови, в яких працюють сучасні музейні установи, все активніше перетворюють їх на інноваційну модель, мета якої – звернення до різних верств населення. Музей історії міста Горлівки активно включився до цих трансформаційних процесів. Підтвердженням тому є втілення низки логічно пов’язаних ланцюжків музейної діяльності, за основу якої покладено полідисциплінарний підхід до музейного джерела. Читать далее «Пізнання історії завдяки сімейним хронікам»

Надгробные уникумы поселковых погостов г.Горловки, как источник выявления имен первопоселенцев.

Автор: Н.А. Савенко, директор музея


На многих кладбищах, запущенных и не очень, похоронены первостроители нашего города, сел, рабочих поселков, простые и довольно известные люди наших краев.
Свет от их деятельности до сих пор лежит на наших душах.

Выявление культурно – исторических локусов на территории современного города  крайне необходимо с точки зрения определения имен первопоселенцев. Вместе с тем,  поверьте, очень увлекательно и удивительно. Они действительно являют собой уникальное зрелище на фоне общепринятого восприятия индустриального пейзажа. Читать далее «Надгробные уникумы поселковых погостов г.Горловки, как источник выявления имен первопоселенцев.»

Коллекция значков Гончарова Евгения Борисовича

Автор: А.С. Комогорцева, научный сотрудник

Значок является своеобразным летописцем истории, активным участником в просвещении масс, в пропаганде науки, культуры и образования, участником  крупнейших событий прошлого. В значках представлен быт и жизнь людей, виды различных местностей, мировые шедевры художественного искусства и многое другое. Читать далее «Коллекция значков Гончарова Евгения Борисовича»

Роль Запорозького козацтва у заселенні території сучасної Горлівки (ХІІ-ХVІІІ ст.)

Автор: Т.Ю. Шевлякова, науковий співробітник

Заселення Південної України, зокрема й Донеччини, у порівнянні з іншими територіями, мало кілька відмінних рис. Тут стикалися не лише політичні інтереси Кримського ханства, Московського царства та Запорозької Січі, не лише відбувалася боротьба різних етнічних груп – це було також протистояння докорінно відмінних політичних та економічних моделей колонізації – російської централізованої держави з кріпосницьким ладом, козацького звичаєвого самоврядування з вільним землеволодінням та архаїчного кочового ладу ногайських татар. Читать далее «Роль Запорозького козацтва у заселенні території сучасної Горлівки (ХІІ-ХVІІІ ст.)»